miércoles, 29 de octubre de 2008


Aquestes són les primeres il·lustracions de l'Escola de la Dona que he fet. Pertanyen a cinc dobles pàgines del conte Un elefante ocupa mucho espacio, de l'escriptora Elsa Bornemann. És un conte de l'Argentina que va estar prohibit durant la dictadura militar del país.
A l'Argentina aquest conte que ens parla de la llibertat a través d'un grup d'animals que treballen al circ, no es va poder publicar a l'Argentina fins a 1984, amb el retorn de la democràcia.